Нет изображения
Зерттеулер

SPSS пакетін қолдану арқылы дискриминантты талдау негізінде жеке қылмыстық мінез-құлықты болжау әдістемесі

Авторлар ұжымы: Қазбекова А.Б., Ахметзакиров Н.Р., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г., Әлімқұлов Н.С. Әдістеме бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың қылмыс жасау ықтималдығын анықтауға арналған. Әдістеме АРМ, ЕРДР, Excel аналитикалық деректер базасын, өңдеу және талдау үшін SPSS […]

Нет изображения
Зерттеулер

Криминологиялық болжам арқылы қылмыстың алдын алу (Батыс Қазақстан облысы мысалында)

Авторлар ұжымы: Карипова А. Т., Молдағалиев Б. Б., Омаров Е. А., Шокин Б.Ж., Маханов Т. Г., Қазбекова А. Б., Әлімқұлов Н.С. Шолуда Батыс Қазақстан облысының қылмыстылық жағдайын сыни сандық-сапалық талдау ұсынылған. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан […]

Нет изображения
Зерттеулер

Критический количественно-качественный анализ преступности в Костанайской области

Кешіріңіз, бұл мәтін тек қол жетімді “Орыс Тілі”. В обзоре преступности Костанайской области представлен критический количественно-качественный анализ преступности по состоянию на 3-й квартал 2017 года. Изучен зарубежный опыт осуществления пробации и применения института освобождения от […]

Нет изображения
Зерттеулер

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМА

28 маусымда ғылыми қоғамдастықтың, сондай-ақ Бас прокуратура, ішкі істер, қаржы министрліктері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдерінің қатысуымен Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің (бұдан әрі — ҒӘК) отырысы өтті. Ғылыми-әдістемелік кеңес отырыснда 2018 жылғы ведомствоаралық ғылыми – […]

Зерттеулер

Вопросы выработки научно-правовых подходов по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений, исходя из степени их общественной опасности и иных критериев

29.05.2019 г. в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК в ходе криминологического форума обсуждены вопросы по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений. В обсуждении приняли участие представители Администрации Президента, Верховного […]

Нет изображения
Зерттеулер

Заседание межведомственной рабочей группы

Кешіріңіз, бұл мәтін тек қол жетімді “Орыс Тілі”. 4 мая 2019 г. проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации научного исследования на тему исследования: «Выработка научно-правовых подходов по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных […]

Зерттеулер

Қазақстан Республикасындағы сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында құқықтық көмек көрсету

Омаров Е. А. Қазақстан Республикасындағы сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы құқықтық көмек: Монография. — Астана: 2018. — 212 б. Монографияда сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында процестік және өзге де әрекеттер, құқықтық көмек зерттелді. Ішкі сала — халықаралық […]