Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Оқу-әдістемелік кеңесінің
ҚҰРАМЫ

 

р

Қызметі

ҒӘК-те мүшелік статусы

1.

Академияның бірінші проректоры (оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік етуші)

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің төрағасы

2.

Аппарат басшысы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесі төрағасының орынбасары

3.

Академияның 1-ші Институтының директоры

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

4.

Академияның 3-ші Институтының директоры

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

5.

Академияның 1-ші Институты директорының орынбасары

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

6.

Академияның 3-ші Институты директорының орынбасары – Ғылыми-әдістемелік жұмыс басқармасының бастығы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

7.

Халықаралық ынтымақтастық басқармасының бастығы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

8.

Ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді дамыту және сүйемелдеу бөлімінің бастығы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

9.

Ғылыми-білім беру қызметінің сапасын бағалау және мониторингтеу басқармасының бастығы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

10.

Академияның 1-ші Институтының Кәсіби деңгейді арттыруды ұйымдастыру басқармасының бастығы

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

11.

Академияның 1-ші Институтының Жаһандық қауіптерге қарсы іс-қимыл саласында халықаралық оқыту кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

12.

Академияның 1-ші Институтының Прокурорлық қызмет және тілдерді дамыту кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

13.

Академияның 1-ші Институтының Жедел-тергеу жұмысы кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

14.

Академияның 3-ші Институтының Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

15.

Академияның 3-ші Институтының Арнайы заңгерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

16.

Академияның 3-ші Институтының Жалпы заңгерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі

17.

Академияның 3-ші Институтының Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының аға прокуроры

Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің хатшысы

Қосымша: Ғылыми-әдістемелік кеңестің мүшесі болмаған кезеңде оның міндеттері олардың функционалдық (қызметтік) міндеттеріне сәйкес оны өзара алмастыратын тұлғаға жүктеледі.