8D04201, 8D04202 «Құқықтану» және 8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертацияларды қорғау бойынша Құқық қорғау органдары академиясының Диссертациялық кеңесінің
ҚҰРАМЫ

Т.А.Ж Қызметі, жұмыс орны Ғылыми дәржесі, ғылыми атағы, автореферат бойынша мамандық шифрі Диссертациялық кеңестегі мамандық шифрі
1. Борчашвили Исидор Шамилович

төраға

Заманауи құқық институтының директоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

2. Қаудыров
Төлеш Ерденұлы

төрағаның орынбасары

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің мүшесі Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.03 – азаматтық құқық,кәсіпкерлік құқық, отбасы құқығы, халықаралық жеке құқық

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
3. Бекішева Сәбігүл Джанабайқызы

ғылыми хатшы

Академияның ВҒЗИ Қылмыстық саясат және жазаларды орындау мәселелерін зерттеу орталығының бас ғылыми қызметкері Заң ғылымдарының докторы, доцент

12.00.06 – табиғиресурстық, аграрлық құқық; экологиялық құқық

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

4. Жүнісов
Бақтыбай Жолжақсынұлы
Орталық-Қазақстан академиясының ректоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
5. Балтабаев Қуаныш Жетпісұлы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
6. Нұртаев Рамазан Тұяқұлы «Университет КазГЮУ» АҚ Қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасының профессоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
7. Жансараева Рима Еренатқызы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультеті Қылмыстық құқық, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының меңгерушісі Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
8. Ханов
Талғат Ахматзиевич
Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті экономика-лық және құқықтық зерттеулер ҒЗИ директоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

9. Лақбаев Қанат Сәметұлы Б. Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды академиясы Жедел-іздестіру қызметі кафедрасының профессоры Заң ғылымдарының докторы

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

10. Қаржаубаев Ербол Қазиұлы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қылмыстық-құқық-тық пәндер кафедрасының профессоры Заң ғылымдарының докторы, профессор

12.00.11 – сот билігі; прокурорлық қадағалау; құқық қорғау қызметін ұйымдастыру; адвокатура

8D04201, 8D04202 «Заңтану»
11. Бегалиев
Ернар
Нұрланұлы
Академияның Арнайы заң пәндері кафедрасының профессоры ҚР Заң ғылымдарының докторы, заң ғылымдарының кандидаты, доцент

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

12. Құрманбаев Бауыржан
Мұхаметханұлы
Заманауи құқық институты директорының орынбасары заң ғылымдарының кандидаты, доцент

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

13. Қаракүшев Сәлімгерей
Иманғалиұлы
ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы бастығының орынбасары заң ғылымдарының кандидаты,

12.00.08 – қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

14. Сапаралиева Сәуле
Мамырбекқызы
Жоғары оқу орынынан кейінгі білім беру институты директорының орынбасары-Басқарма бастығы заң ғылымдарының кандидаты

12.00.02 –конституциялық құқық, муниципалдық құқық, әкімшілік құқық, қаржы құқығы

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

15. Сырбу Александр Владимирович Академия Аппаратының ғылыми-білім беру сапасын мониторингілеу және бағалау басқармасының бастығы заң ғылымдарының кандидаты, доцент

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

16. Темірәлиев Тимур Сәбитұлы Академияның ВҒЗИ Ғылыми зерттеулерді, нормашығармашылық қызметті ұйымдастыру және үйлестіру орталығының бастығы заң ғылымдарының кандидаты

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

17. Хан
Виталий Вячеславович
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жетекші ғылыми қызметкері заң ғылымдарының кандидаты

12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздестіру қызметі

8D04201, 8D04202 «Заңтану»

8D12301, 8D12302 «Құқық қорғау қызметі»

Академияның Диссертациялық кеңесінің құрамы
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 2019 жылғы 25 қаңтардағы Ғылыми кеңесінің шешімімен (№6 Хаттама) және Академия Ректорының 02.04.2019 жылғы № 26 бұйрығымен шешімімен бекітілді