Орталықтар

Ғылыми зерттеулерді үйлестіру және құқық қорғау қызметін жетілдіру орталығы

Қылмыстық процесстің мәселелерін зерттеу орталығы

Қоғамдық мүдделерді қорғау саласындағы мәселелерін зерттеу орталығы

Қылмыстық саясат және криминология мәселелерін зерттеу орталығы