Орталықтар

Зерттеулерді үйлестіру және құқық қорғау жүйесі проблемаларын зерделеу орталығы

Қылмыстық процесс проблемаларын зерттеу орталығы

Қоғамдық мүдделерді қорғау саласындағы мәселелерін зерттеу орталығы

Қылмыстық саясат және криминология мәселелерін зерттеу орталығы