Арнайы заң пәндерінің кафедрасы

Алмаз Алгазұлы Ешназаров

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының меңгерушісі

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 14 жылдан астам

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Қылмыстық процесте артықшылықтар мен иммунитеттер (Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша)» (12.00.09: қылмыстық процесс, криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі – мамандығы бойынша).

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық-процестік құқығы, жүктеме нормативтері, экстремизмге және терроризмге, киберқылмысқа және адам саудасына қырсы іс-қимыл.

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар (2020 жылғы 3 тамыздағы сериясы МК 006228).

Ғылыми еңбектері: 30-дан астам жарияланған жұмыстары бар (ғылыми мақалалар, оқу әдістемелер мен құралдар).

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

– Құқық қорғау қызметінде қылмыстық процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы;

– Қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың теориясы мен практикасы;

– Қылмыстық  процестік құқық бойынша практикум;

– Қылмыстық сот өндірісінде қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану практикасы.

 

Назарбек Шаруанұлы  Жемпиисов

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының профессоры

Сынып дәрежесі: аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 20 жылдан астам

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Уголовная ответственность за лжепредпринимательство» (мамандығы: 12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:   криминология және қылмыстық құқық мәселелері, ұлттық қауіпсіздік, геосаясат, макроэкономика.

Ғылыми еңбектері: 50-ден астам ғылыми жұмысы бар, оның ішінде: қаржы полициясының тергеуіне жатқызылған қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің баптарына түсіндірме; Оқу құралдары: «Заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігі» (тең автор), «Криминология (Жалпы бөлім)».

Докторантурада оқытылатын пәндер:

– Қылмысқа қарсы күрес стратегиялары;

– State legal provision of national security of the Republic of Kazakhstan (ағылшын тілінде);

– Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігін мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз ету.

 

Виталий Вячеславович Хан

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының профессоры

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 21 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: ««Англосаксонская модель досудебного производства по уголовным делам (на примере современного законодательства Англии и США)» (мамандығы: 12.00.09:қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық процестің, құқық қорғау органдары мен сот билігінің теориясы мен тарихы мәселелері; қылмыстық сот ісін жүргізуде жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының конституциялық және процессуалдық кепілдіктерін іске асыру мәселелері; құқық қорғау және сот қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету тетіктері; сотқа дейінгі қылмыстық іс жүргізу туралы ілім; процессуалдық мәжбүрлеу шараларының тұжырымдамасы және сот дәлелдемелерінің теориясы; қылмыстық қудалауға балама және қылмыстық қуғын-сүргін; қылмыстық іс жүргізу құқығын оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері:  100-нан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қылмыстық-процестік құқықтың теориялық мәселелері;
 • Қылмыстық-процестік құқық теориясы.

 

Оксана Борисовна Филипец

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жылдан астам

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Отсрочка отбывания наказания по уголовному права Республики Казахстан» (12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы)

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық құқық, қылмыстық -атқару құқығы.

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар (ММ 2014 жылғы 28 наурыздағы № 003942).

Ғылыми еңбектері: Қылмыстық және қылмыстық-атқару құқығы мәселелері бойынша, сондай-ақ пәндерді оқыту әдістемесі бойынша 80 басылымға шыққан мақалалары бар. Бір оқу құралының авторы; қылмыстық құқық бойынша екі тапсырмалар жинағы мен екі оқулықтың, Қылмыстық кодекске түсініктеме мен бір монографияның тең авторы.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың ғылыми негіздері;
 • Қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасының қолданудың теориясы мен практикасының өзекті проблемалары;
 • Өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын құқықтық реттеу және іске асыру практикасының проблемалары;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Жаза және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары институттарының қылмыстық-құқықтық және пенитенциарлық проблемалары.

 

Асель Муратовна Алибекова

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства» (мамандығы: 12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық құқық және қылмыстық-атқару құқығы.

Ғылыми еңбектері: Қылмыстық құқығы мәселелері бойынша 30 астам басылымға шыққан мақалалары бар. Қылмыстық құқық бойынша тапсырмалар жинағы мен үш оқулықтың, Қылмыстық кодекске түсініктеме мен оқу құралының тең авторы.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Құқық қорғау қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері;
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатын құқықтық реттеу және іске асыру мәселелері;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық шараларының мәселелері;
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері;
 • Жаза және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шаралары институттарының қылмыстық- құқықтық және пенитенциарлық проблемалары.

 

Динара Талғатқызы Амуртаева

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: 1-ші сыныпты заңгер,

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Проблемы квалификации причинения тяжкого вреда здоровью по уголовному законодательству Республики Казахстан» (мамандығы: 12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық құқық, криминология қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық құқық бұзущылықты саралау мәселелері, пробация және сот төрелігін қалпына келтірудің проблемалық мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 60-тан аса БжҒБК және РҒДИ журналдарында импактфакторлы басылымдары бар. «Қазақстан Республикасының трансұлттық ұйымдастырылған қылмысқа қарсы қылмыстық-құқықтық шаралар» атты мемлекеттік және орыс тілдерінде екі оқу құралы жарык көрді.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Сот төрелігін қалпына келтіру институтының мәселелері;
 • Қазақстан Республикасында пробация институтын қолдану практикасы;
 • Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың проблемалары;
 • Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қызмет. Практикум;
 • Жеке адамға қол сұғушылықтарға қарсы іс-қимыл.

 

Ерғазы Ерденұлы Қаженов

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі:  18 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего» (мамандығы 12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық және қылмыстық-атқарушылық құқығы, халықаралық қылмыстық құқық.

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар

Ғылыми еңбектері: 50-ден астам ғылыми еңбектері бар.

Магистратурада оқытылатын пәндері:

 • Құқық қорғау органдарының халықаралық ынтымақтастығы;
 • Қылмыстық құқық бойынша практикум (қылмыстық құқық бұзушылықтарды  саралау практикасы).

 

Медиев Ренат Аманкелдіұлы

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы,

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: (PhD) докторы, қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 12 жыл

Диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін қайта қалыптастыру жағдайында тергеушінің тергеу және жедел-іздестіру өкілеттігінің қылмыстық іс жүргізу синтезі».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық процесс, криминалистика, ЖІҚ.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 70-тан астам жарияланған жұмыстары бар (ғылыми мақалалар, оқу әдістемелер мен құралдар, монографиялар).

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасында жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыру кезінде адам құқықтарын қамтамасыз етудің проблемалары;
 • Қазақстан Республикасында қылмыстық қудалау органдарында жасырын тергеу әрекеттерінің теориясы мен практикасы;
 • Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл. Қаржылық тергеулер жүргізу;
 • Криминалистикалық тактикадағы ситуациалық моделдеу;
 • Заманауи криминалистикадағы новеллалар.

 

Сырым Августханұлы Августхан

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы.

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі:  12 жылдан астам

Докторлық диссертация тақырыбы: «Проблемы правового и криминолого – криминалистического обеспечения расследования насильственных преступлений, совершаемых в уголовно-исправительных учреждениях в странах СНГ».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық құқық, қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері, пробацияның проблемалық сұрақтары.

Ғылыми еңбектері: 30-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасының өзекті проблемалары;
 • Жеке тұлғаны қылмыстық-құқықтық қорғау проблемалары;
 • Қазақстан Республикасында пробация институтын қолдану практикасы;

Жаза және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету  шаралары институттарының қылмыстық-құқықтық және пенитенциарлық проблемалары.

 

Артур Алишерұлы Баймаханов

Лауазымы: арнайы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 1 жылдан астам

Докторлық диссертация тақырыбы: «Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамауды немесе тиісінше орындамауды тергеп-тексерудің және алдын алудың ұйымдық-құқықтық аспектілері»

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Қазақстан Республикасында прокурорлық қызметті жүзеге асырудың проблемалары;
 • Жазалар мен өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларды орындаудың  теориясы мен практикасы;
 • Кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің проблемалары;
 • Заманауи криминалистикадағы новеллалар.