Әлеуметтік-гуманиттарлық пәндер кафедрасы

Бүркіт Ғалымұлы Нұрмағамбетов

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі

Сынып дәрежесі: әділет аға кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: саяси ғылымдарының кандидаты, доцент

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 25 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Қазақстан қоғамындағы өтпелі кезеңіндегі жаңғыру саясаты» (мамандығы: 23.00.02  – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар)

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  Діни-саяси экстремизм

Ғылыми еңбектері: 60-тан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің, оның ішінде саясаттану және дінтану бойынша 5 оқу құралының авторы (мемлекеттік тілде).

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Діни-саяси экстремизмге қарсы іс-қимыл мәселелері;
 • Геосаясат және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

 

Ерғали Серікбайұлы Мерзиданов

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының профессоры

Сынып дәрежесі: әділет генерал-лейтенанты

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Конституционно-правовые проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (мамандығы: 12.00.02: конституциялық құқық, әкімшілік құқық, қаржы құқығы, муниципалдық құқық).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  конституциялық құқық

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: «Прокурорский надзор в Республике Казахстан за соблюдением прав и свобод человека и гражданина»,  оқулықтардың бірлескен авторы: «Воинские уголовные правонарушения», «Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар», «Уголовные правонарушения против личности»

 

Бауыржан Рақымжанұлы Есімсейтов

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті.

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 27 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасамдық тізбектер (бір буынды салт етістіктер негізінде жасалған сөзжасамдық ұялар)» (мамандығы: 10.02.02: қазақ тілі).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  тіл білімі, юрислингвистика, оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері:  90-нан астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 2-і оқу құралы, 2-і оқу-әдістемелік құралы, 6-ы құрал, олардың 2-і авторлық бірлестікте, 1 электрондық оқулық, 1 хрестоматия және 85 ғылыми мақала.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Басшының ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениеті
 • Құқық қорғау қызметкерлерінің тілдік құзыреттілігі»
 • Заң пәндерін оқытудың әдістемесі»
 • «Заманауи педагогикалық технологиялар»

 

Әсем Рысқанқызы Тапенова

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 21 жыл

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Историко-правовой анализ налоговых преступлений».

Ғылыми қызығушылықтар саласы:   Құқықтану, кәсіпкерлік қызметтің құқықтық мәселелері, қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу, менеджмент.

Ғылыми еңбектері:  30-дан астам ғылыми еңбектердің авторы.

Магистратурада оқытылатын пәндері:

 • Менеджмент;
 • Қаржылық қатынастарды құқықтық реттеудің заманауи мәселелері;
 • Кәсіпкерлік қызметтің өзекті мәселелері.

 

Зарина Жандарбековна Калмурзина

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 23 жыл

Магистрлік диссертация тақрыбы: «Адам ұрлау: зерттеудің криминологиялық аспектісі».

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  юрислингвистика, тіл білімі, оқыту әдістемесі

Ғылыми еңбектері:  30-дан астам ғылыми еңбектің авторы, соның ішінде, 4–оқу-әдістемелік құралы – 3-еуі бірлескен авторлықта, 1 электронды оқулық және 30-дан астам ғылыми мақала.

Магистратурада оқытылатын пәндері:

 • Ғылыми-зерттеуді ұйымдастыру;
 • Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тілдік құзыреттілігі;
 • Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми семинар.

 

Жасұлан Ізбастыұлы Есімхан

Лауазымы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы

Сынып дәрежесі: 1-ші сыныпты заңгер

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 20 жыл

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Шетел тілін оқытудың психолингвистикалық аспектілері (Қаржы полициясы академиясының тыңдаушыларына «Ағылшын тілі» пәнінің материалында)».

Ғылыми қызығушылықтар саласы:   тіл білімі, психолингвистика, юрислингвистика, оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері:  20 ғылыми еңбектің, оның ішінде 1 оқу құралының, 1 оқу-әдістемелік құралдың, 1 анықтамалық жинақтың авторы, оның ішінде 1 бірлескен автор, 1 электронды оқулық және 16-тен астам ғылыми мақала.

Магистратурада оқытылатын пәндері:

 • Ағылшын тілі (кәсіби);
 • Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тілдік құзыреті;
 • Жоғары мектеп педагогикасы.