Жалпы заң пәндері кафедрасы

СЫРБУ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Кафедра меңгерушісі

Сынып дәрежесі: аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты, доцент (қауымдастырылған профессор)

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Процессуальный порядок получения и использования информации с технических каналов связи в уголовном судопроизводстве» (мамандығы: 12.00.09: қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі).

Ғылыми қызығушылықтар саласы: компьютерлік қылмыс, жоғары технологиялар саласындағы қылмыстарға қарсы күрес, тергеуде жедел-іздестіру ақпаратын пайдалану, компьютерлік желілерде тінту және іздеу, алдын ала тергеу психологиясы, сот-компьютерлік сараптама, қылмыстарды тергеу мәселелері, тергеуді ұйымдастыру және тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері.

Ғылыми еңбектері: 50-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы. Авторлық оқу құралдары: ««Перехват сообщений в системе следственных действий», «Организация и производство судебно-компьютерной экспертизы». Оқу-практикалық құралдарының бірлескен авторы: ««Практикум по уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан», «Бөтеннің мулкін ұрлаға қатысты қылмыстық істі тергеу» және басқа.

Магистратурада оқытылатын пәндер:

 • Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу тактикасы.

 

ЕЩАНОВ АЛМАЗ ШҮКІРҰЛЫ

Профессор

Сынып дәрежесі: әділет аға кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының докторы, профессор

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы қылмысқа профилактикалық әсер ету механизмін жетілдіру мәселелері».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметті құқықтық қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, оның ішінде мемлекеттік сатып алу және активтерді қайтару туралы заңнама саласында, сыбайлас жемқорлық пен терроризмге қарсы іс-қимыл.

Ғылыми-зерттеу қызметі: жарияланған 200-дан астам жұмысы бар.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет мәселелері;
 • Жария іс-шараларды өткізуді ұйымдастырушылық-құқықтық реттеу проблемалары;
 • Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы құқықтық рәсімдеу және қолдану практикасы: сыбайлас жемқорлық қауіптері;
 • Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл. Қаржылық тергеулер жүргізу;
 • Қазақстан Республикасында АЖ/ТҚҚ және активтерді қайтарудың институционалдық жүйесі.

 

ӘМІРХАНОВ РУСЛАН АЙТҚАЛИҰЛЫ

Доцент

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 19 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с обманом потребителей» (12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық құқық, криминология, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы құқықтық реттеу, жалпы құқық теориясының қазіргі мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 25-тен астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде «Жалпы құқық теориясының қазіргі проблемалары» атты оқу құралының авторы.

Магистратурада жәнедокторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын қолдану проблемалары;
 • Заңдық жауапкершілік институты: теория және практика проблемалары;
 • Құқық қорғау қызметінің жалпы теориясы;
 • Жалпы құқық теориясының заманауи проблемалары;
 • Құқық қорғау органдарында тиімді басқару.

 

ҚУАТОВА ӘЛЕМГҮЛ СОВЕТҚЫЗЫ

Доцент

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: философия докторы (PhD)

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 6 жыл

Докторлық диссертация тақырыбы: «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру саласындағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарына қылмыстық-құқықтық және криминологиялық талдау».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: мемлекет және құқық теориясы, қылмыстық құқық, отбасы құқығы.

Ғылыми еңбектері: 15-дан астам ғылыми жұмыстары бар.

Докторантурада оқытылатын пән:

 • «Заң ғылымының әдіснамалық мәселелері.

 

НҰҒМАНОВ РУСТЕМ РАХИМЖАНҰЛЫ

Доцент

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Позитивная ответственность в уголовном праве» (мамандығы: 12.00.08-қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық құқық, қылмыстық жауапкершілік мәселелері, қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, мемлекеттік сатып алу.

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми жұмыстың, оның ішінде 1 «Проблемы уголовной ответственности» монографиясының және 4 оқу құралының авторы: «Современные проблемы общей теории права», «Уголовная ответственность юридических лиц», «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Казахстан», «Құқықтық жалпы теориясыныңи казіргі проблемалары cызба түріндегі».

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

– Заңдық жауапкершілік институты: теория және практика проблемалары

– Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

 

БАЙГАЛИЕВ АЛИБЕК БОЛАТОВИЧ

Аға оқытушы

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 5 жыл

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: Қазақстан Республикасы Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының, «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының «мемлекеттік басқару» мамандығы бойынша магистр.

Докторлық диссертация тақырыбы: «Деонтологические основы правоохранительной деятельности прокуратуры Республики Казахстан».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: құқық қорғау органдарындағы деонтология, құқық қорғау органдарының қылмыстық іс-жүргізу теориясының сұрақтары, қылмыстық іс-жүргізу кезінде адамның құқытары мен бостандықтарын, конститутциялық және процессуалдық кепілдіктерін іске асыру мәселесі.

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми еңбектері, «Деонтология в правоохранительной деятельности прокурора» монография авторы.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының заманауи проблемалары;
 • Заң ғылымдарының әдіснамалық проблемалары;
 • Жалпы құқық теориясының заманауи проблемалары;
 • Құқық қорғау органдарында тиімді басқару.

 

РАХМЕТОЛЛОВ АСҚАР ҚАНАТҰЛЫ

Аға оқытушы

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы,

Сынып дәрежесі: әділет кіші кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: философия (PhD) докторы

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 5 жыл

Диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі құқық қорғау органдарының қызметі: мәселелер мен перспективалар»

Ғылыми қызығушылықтар саласы: кәсіпкерлік құқық, атқарушылық іс жүргізу, құқық бұзушылықтардың алдын-алу, оның ішінде мемлекеттік сатып алу және активтерді қайтару туралы заңнама саласында.

Ғылыми-зерттеу қызметі: жарияланған 30-дан астам жұмысы бар.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

– Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл. Қаржылық тергеулер жүргізу;

 • Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы құқықтық рәсімдеу және қолдану практикасы: сыбайлас жемқорлық қауіптері;
 • Қазақстан Республикасында АЖ/ТҚҚ және активтерді қайтарудың институционалдық жүйесі;
 • Криминалистикалық тактикадағы ситуациалық моделдеу;
 • Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу тактикасы.

 

ТАЛКИБАЕВ АСКАР БУЛАТОВИЧ

Аға оқытушы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 7 жыл

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Совершенствование правоприменительной практики при выявлении и расследовании преступлений в сфере интеллектуальной собственности в Республике Казахстан»

Ғылыми қызығушылықтар саласы: зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, қылмыстық процесс.

Ғылыми еңбектері: 10-нан астам ғылыми еңбектердің авторы, соның ішінде, «Қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында шығарылатын іс жүргізу құжаттарының үлгілері» (1-том) және «Қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында шығарылатын іс жүргізу құжаттарын ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдардың» (2-том) әдістемелік құралдары.

Магистратура мен докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасын қолданудың проблемалары;
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының заманауи проблемалары;
 • Төрелік сот іс жүргізу.