Жалпы заң пәндері кафедрасы

Александр Владимирович  Сырбу

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының меңгерушісі

Сынып дәрежесі: аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты, доцент (қауымдастырылған профессор)

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі:  24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Процессуальный порядок получения и использования информации с технических каналов связи в уголовном судопроизводстве» (мамандығы: 12.00.09: қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  компьютерлік қылмыс, жоғары технологиялар саласындағы қылмыстарға қарсы күрес, тергеуде жедел-іздестіру ақпаратын пайдалану, компьютерлік желілерде тінту және іздеу, алдын ала тергеу психологиясы, сот-компьютерлік сараптама, қылмыстарды тергеу мәселелері, тергеуді ұйымдастыру және тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері.

Ғылыми еңбектері: 50-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы. Авторлық оқу құралдары: ««Перехват сообщений в системе следственных действий», «Организация и производство судебно-компьютерной экспертизы». Оқу-практикалық құралдарының бірлескен авторы: ««Практикум по уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан», «Бөтеннің мулкін ұрлаға қатысты қылмыстық істі тергеу» және басқа.

Магистратурада оқытылатын пәндер:

 • Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу тактикасы.

 

Жазира Аликқызы  Нұрлыбекова

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының профессоры

Сынып дәрежесі:  аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі:  халықаралық даму саясатының магистрі (мемлекеттік басқару), АҚШ

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 1,8 жыл

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Меры тарифного и нетарифного регулирования в международной торговле».

Ғылыми қызығушылықтар саласы: сыбайлас жемқорлыққа және қылмыстық кірістерді жылыстатутаға қарсы іс-қимыл, ұлттық қауіпсіздік саласында шешімдер шығару, экономикалық қауіпсіздік мәселелері, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру, ұрланған активтерді шетелден қайтару, сыртқы саудадағы тарифтік және тарифтік емес реттеу шаралары

Ғылыми еңбектері: стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік басқаруды және құқық қорғау жүйесін реформалау саласында құқықтық актілер жобасын әзірлеген.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының құқықтық саясатыжәне құқық қорғау органдарын дамытудың  проблемалары мен  перспективалары;
 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарудың және мемлекеттік қызметтің проблемалары;
 • Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаны жылыстатуға және  терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.

 

Руслан Айтқалиұлы  Әмірханов

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 19 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с обманом потребителей» (12.00.08: қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық құқық, криминология, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы құқықтық реттеу, жалпы құқық теориясының қазіргі мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 25-тен астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде «Жалпы құқық теориясының қазіргі проблемалары» атты оқу құралының авторы.

Магистратурада жәнедокторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын қолдану проблемалары;
 • Заңдық жауапкершілік институты: теория және практика проблемалары;
 • Құқық қорғау қызметінің жалпы теориясы;
 • Жалпы құқық теориясының заманауи проблемалары;
 • Құқық қорғау органдарында тиімді басқару.

 

Алибек Болатович Байгалиев

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының доценті

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 5 жыл

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: Қазақстан Республикасы Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының, «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының «мемлекеттік басқару» мамандығы бойынша магистр.

Докторлық диссертация тақырыбы: «Деонтологические основы правоохранительной деятельности прокуратуры Республики Казахстан».

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  құқық қорғау органдарындағы деонтология, құқық қорғау органдарының қылмыстық іс-жүргізу теориясының сұрақтары, қылмыстық іс-жүргізу кезінде адамның құқытары мен бостандықтарын, конститутциялық және процессуалдық кепілдіктерін іске асыру мәселесі.

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми еңбектері, «Деонтология в правоохранительной деятельности прокурора» монография авторы.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының заманауи проблемалары;
 • Заң ғылымдарының әдіснамалық проблемалары;
 • Жалпы құқық теориясының заманауи проблемалары;
 • Құқық қорғау органдарында тиімді басқару.

 

Рамазан Рысбайұлы  Жылқайдаров

Лауазымы: жалпы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 5 жыл

Ғылыми қызығушылықтар саласы: форензика, ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық технологиялар саласындағы құқықтық реттеу және киберқылмыстарды анықтау мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 15-тен астам ғылыми еңбектердің авторы, зияткерлік меншік туралы куәліктіерді қоса алғанда.

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалар
 • Құқық қорғау қызметіндегі ақпараттық қауіпсіздік;
 • Ақпараттық технологияларды құқықтық реттеу;
 • Ақпараттық жүйелерді құқықтық реттеу және құқық қорғау органдарында киберқауіпсіздік мәселелері;
 • Киберқылмыстылыққа қарсы іс-қимылдың практикасы.

 

Аскар Булатович  Талкибаев

Лауазымы: жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 7 жыл

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Совершенствование правоприменительной практики при выявлении и расследовании преступлений в сфере интеллектуальной собственности в Республике Казахстан»

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, қылмыстық процесс.

Ғылыми еңбектері:  10-нан астам ғылыми еңбектердің авторы, соның ішінде, «Қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында шығарылатын іс жүргізу құжаттарының үлгілері» (1-том) және «Қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында шығарылатын іс жүргізу құжаттарын ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдардың» (2-том) әдістемелік құралдары.

Магистратура мен докторантурада оқытылатын пәндер:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын құқық қорғау қызметінде қолданудың теориясы мен практикасы;
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасын  қолданудың проблемалары;
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының заманауи проблемалары;
 • Төрелік сот іс жүргізу.