Басшылық

СӘУЛЕ МАМЫРБЕКҚЫЗЫ САПАРАЛИЕВА

Лауазымы: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институттың директоры

Сынып дәрежесі: аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 10 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Конституционно-правовая защита прав женщин в Республике Казахстан» (мамандығы: 12.00.02: конституциялық құқық, әкімшілік құқық, қаржы құқығы, муниципалдық құқық).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  конституциялық құқық, әкімшілік құқық, әкімшілік қызмет, қаржы құқығы, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және олардың құқықтарын қорғаудың проблемалық мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 60-ден астам ғылыми жұмыстары бар, оның ішінде оқу құралдары: «Әкімшілік құқық бойынша практикум» (орыс, каз.), «Қаржы құқығы» (орыс және қаз.), «Справочник участкового инспектора полиции» и «Проблемы применения административного законодательства в деятельности правоохранительных органов» тақырыптарында жарияланған.

Докторантурада оқытылатын пәндер:

  • Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қызметінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманы қолдану проблемалары;
  • Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алудың проблемалары.

 

РУСТЕМ РАХИМЖАНҰЛЫ НҰҒМАНОВ

Лауазымы: Институт директорының орынбасары-басқармасының бастығы

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 24 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Позитивная ответственность в уголовном праве» (мамандығы: 12.00.08-қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  қылмыстық құқық, қылмыстық жауапкершілік мәселелері, қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, мемлекеттік сатып алу.

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми жұмыстың, оның ішінде 1 «Проблемы уголовной ответственности» монографиясының және 4 оқу құралының авторы: «Современные проблемы общей теории права», «Уголовная ответственность юридических лиц»,  «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Казахстан», «Құқықтық жалпы теориясыныңи казіргі проблемалары cызба түріндегі».

Магистратурада және докторантурада оқытылатын пәндер:

  • Заңдық жауапкершілік институты: теория және практика проблемалары;
  • Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.