Басшылық

СӘУЛЕ МАМЫРБЕКҚЫЗЫ САПАРАЛИЕВА

Лауазымы: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институттың директоры

Сынып дәрежесі: аға әділет кеңесшісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі: 10 жыл

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Конституционно-правовая защита прав женщин в Республике Казахстан» (мамандығы: 12.00.02: конституциялық құқық, әкімшілік құқық, қаржы құқығы, муниципалдық құқық).

Ғылыми қызығушылықтар саласы:  конституциялық құқық, әкімшілік құқық, әкімшілік қызмет, қаржы құқығы, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және олардың құқықтарын қорғаудың проблемалық мәселелері.

Ғылыми еңбектері: 60-ден астам ғылыми жұмыстары бар, оның ішінде оқу құралдары: «Әкімшілік құқық бойынша практикум» (орыс, каз.), «Қаржы құқығы» (орыс және қаз.), «Справочник участкового инспектора полиции» и «Проблемы применения административного законодательства в деятельности правоохранительных органов» тақырыптарында жарияланған.

Докторантурада оқытылатын пәндер:

  • Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қызметінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманы қолдану проблемалары;
  • Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алудың проблемалары.