Қоғамдық мүдделерді қорғау саласындағы мәселелерін зерттеу орталығы

Алпысов Нурлан Сапарбекович

Орталық бастығы

Білімі: жоғары заңгерлік

Ғылыми – зерттеу жұмысының тәжірибесі: 1 жыл

Жетістіктері: Қазақстан Республикасының мерейтойлық медальдарымен, Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен марапатталған.

Ғылыми қызығушылық саласы: қоғамдық мүдделерді қорғау саласы, әскери қызмет туралы заңнама, Азаматтық құқық, атқарушылық іс жүргізу.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейту мәселелері» тақырыбындағы ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының құрамына кіреді.

 

Бекишева Сабигуль Джанабаевна

Бас ғылыми қызметкер

Ғылыми атағы, дәрежесі: заң ғылымдарының докторы, доцент

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 26 жыл

Жетістіктері:

ҚР ІІМ Б. Бейсенов атынд. Қарағанды академиясының адъюнктурасы.

Ресей ІІМ Мәскеу университетінің докторантурасы.

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен прокуратура қызметіндегі қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық мәселелері» (2000 ж.) атты кандидаттық диссертациясын қорғаған.

«Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері» атты докторлық диссертациясын қорғаған (2010 ж.).

ҚР Білім және ғылым министрінің грамотасы.

ҚР Ішкі істер министрінің Құрмет грамотасы, екі грамотасы және алғыс хаты, «Полиция үздігі»құрмет белгісі.

Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін үш медаль.

«Академияның Құрмет тақтасына» енгізілді (2017 ж.).

Бас прокурордың құрмет грамотасы (2019 ж.).

Біліктілікті арттыру туралы 20-дан астам сертификат, соның ішінде Орталық-Еуропалық университет базасында (Венгрия, Будапешт қ.), IM Academy «One-to-One English Programme» (Түркия, Фетхие қ.), EF International Language Centers (АҚШ, Санта-Барбара қ.), жобалық менеджмент бойынша «жоба менеджері 2.0» жобалық менеджмент бойынша PDU балдарынмен сертификат алуған.

Академияның диссертациялық кеңесінің ғылыми хатшысы.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Ғылыми-консультативтік кеңестің мүшесі (2018).

«Академия Жаршысы», «Заң әлемі» журналдарының (ҚР ІІМ М. Бөкенбаев ат. Ақтөбе заң институты), «Новая правовая мысль» ғылыми-аналитикалық журналының (Ресей Федерациясы) редакциялық кеңесінің мүшесі

155-ден астам ғылыми мақалалар, соның ішінде «Scopus»деректер қорының Халықаралық журналдарында 7 мақала жарияланды.

Ғылыми қызығушылық саласы: экологиялық, жер, аграрлық, азаматтық, еңбек, әкімшілік, қылмыстық құқық.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

«Жасыл экономикаға көшу жағдайында құқық қорғау органдарының экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері» тақырыбының жетекшісі.

Ғылыми жобаларға қатысуы:

«Жаңа экономикалық жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл»;

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына ғылыми-практикалық түсініктеме;

«Жымқырудың жекелеген түрлеріне қарсы іс – қимыл әдістерін жетілдіру (ҚР ҚК 188 – б. – ұрлық, ҚР ҚК 190-б. – алаяқтық)»;

ҚР Жер кодексіне ғылыми-практикалық түсініктеме.

Академияның 4 докторанты мен 3 магистранты, ҚР ІІМ Б.Бейсенов ат. Қарағанды академиясы, Қазақ-Орыс Халықаралық университеті, «Болашақ» академиясының 5 докторантына ғылыми жетекші.

 

Кудабаев Рустем Амангельдыевич

Бас ғылыми қызметкер

Ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесі: 2020 жылдан бастап

Жетістіктері: Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен марапатталды

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Особенности организации прокурорского надзора в чрезвычайных и кризисных ситуациях» тақырыбындағы ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының жетекшісі».

 

Омаров Ербол Агбаевич

Бас ғылыми қызметкері

PhD докторы

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 4 жыл

Жетістіктері: 30 жарияланым, оның ішінде 4 – Scopus деректер базасына кіретін журналдарда, 9 – БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда, халықаралық тергеу тапсырмаларын құрастыру бойынша «Mutual assistance» автоматтандырылған деректер қорының авторы (05.07.2017 ж. №009253 куәлік).

Диссертациялар: Қазақстан Республикасында сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында құқықтық көмек көрсету тәртібімен жүргізілетін процестік және өзге де әрекеттер

Ғылыми зерттеу бағыты: қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық-процестік заңнамасы, ақпараттық технологиялар

Ғылыми-зерттеу қызметі:

Адам өміріне қол сұғумен байланысты қылмыстардың алдын алу (Президент Әкімшілігінің тапсырмасы).

Қылмыстың криминологиялық болжамы (Қостанай облысы мысалында).

Азаматтардың өтініштері саласындағы ахуалды талдау.

ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығының Сот сараптамаларын жүргізу құнын анықтауды талдау (11.07.2018 ж.енгізу актісі).

Криминологиялық болжау арқылы қылмыстың алдын алу (БҚО мысалында).

Іс жүргізу шығындарын есептеу әдістемесі (қылмыс бағасы)

 

Жаруллаева Сабина Шахимуратовна

Аға ғылыми қызметкер

Заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 2016 жылдан бастап

Диссертациялар: «Установление и возмещение ущерба по экономическим правонарушениям» атты магистерлік диссертациясы.

Ғылыми қызығушылық саласы: экономикалық құқық бұзушылықтар, құқықтық статистика, сараптау.

 

Муканбеткалиев Арман Алтаевич

Аға ғылыми қызметкер

Заң ғылымдарының кандидаты, PhD докторы

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 10 жыл

Жетістіктері: «Ерен еңбегi үшiн» медалi ҚР мемлекеттiк наградамен, ҚР прокуратура және әділет органдарының ведомстволық наградалармен марапатталды.

Ғылыми қызығушылық саласы: әлеуметтік-экономикалық сала

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Проблемные вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан в Республике Казахстан» атты ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының құрамына кіреді.

 

Ермекова Зауреш Джумаевна

Аға ғылыми қызметкер

Заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 14 жыл

Жетістіктері: ҚР ІІМ ведомстволық наградаларымен марапатталды

Ғылыми қызығушылық саласы: конституциялық, қылмыстық, еңбек, азаматтық құқық.

Диссертациялар: «Вина в уголовном праве Республики Казахстан» атты магистерлік диссертациясы.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Проблемные вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан в Республике Казахстан» атты ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының құрамына кіреді.

 

Тленова Алтын Кадыровна

Ғылыми қызметкер

Ғылыми қызығушылық саласы: Экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңнама