Қылмыстық процесс проблемаларын зерттеу орталығы

Шакаримов Адлет Салимханович

Орталық бастығы

Әділет кеңесшісі

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 2019 жылдан бастап

Жетістіктер: қаржы полициясы органдарының ведомстволық медалі, грамоталар

Ғылыми қызығушылықтар саласы: қылмыстық процесс, қылмыстық құқық, нормашығармашылық, атқарушылық іс жүргізу

Ғылыми-зерттеу қызметі:

«Экономикалық қылмыстардың кешігуі бойынша», «Салықтық қылмыстар бойынша залал мөлшерін саралау туралы», «Медициналық қылмыстар бойынша» ғылыми еңбектердің авторы;

«Вопросы усиления защиты прав предпринимателей и их законных интересов», «Усиление гарантий защиты прав граждан в уголовном процессе» монографияларының, Рейдерлік фактілері бойынша азаматтардың өтініштерін қарау, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау және жүзеге асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдардың бірлескен авторы;

«Теоретические и прикладные вопросы разграничения коррупционных и управленческих нарушений и исключения необоснованного привлечения к ответственности» тақырыбы бойынша зерттеудің авторлық ұжымының мүшесі.

 

Сагымбеков Бахытжан Жасамуратович

Бас ғылыми қызметкер

Әділет кеңесшісі

Құқық магистрі (LLM, АҚШ)

Жетістіктер: «Болашақ» бағдарламасының степендиаты, «Кісі өлтірудің криминологиялық сипаттамасы және алдын алу: қазіргі жағдайы және болжамы» атты ғылыми-практикалық оқу құралының бірлескен авторы; Стамбул протоколының стандарттары негізінде азаптаулар туралы қылмыстық істерді тергеу бойынша Әдістемелік ұсынымдардың бірлескен авторы. 20-дан астам ғылыми мақалаларды жариялады (соның ішінде 3 ағылшын тілінде).

2016 жылы Алғыс хатпен, 2017 жылы Құрмет грамотасымен марапатталған. «Академияның Құрмет тақтасына»енгізілді.

Ғылыми қызығушылық саласы: халықаралық құқық, қылмыстық құқық және процесс, әкімшілік құқық.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Жаңа экономикалық жағдайларда коорупцияға қарсы іс-қимыл», «Капиталды заңсыз шығаруға қарсы іс-қимыл», «Өлім жазасын қолдану аясын тарылту», «Кибералаяқтыққа, киберқылмысқа қарсы іс-қимыл әдістерін жетілдіру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету». «Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейту мәселелері».

 

Сердалинов Курганбек Магжанович

Бас ғылыми қызметкер

Әділет кеңесшісі

Ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесі: 2016 жылдан бастап

Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен, 2017 жылы алғыс хатымен марапатталған. 2022 жылы «Академияның Құрмет Тақтасына» енгізілген.

Жетістіктер: «терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимылда құқық қорғау құрылымдары мен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимылын жетілдіру»; «жаңа экономикалық жағдайларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл»; «кісі өлтірудің криминологиялық сипаттамасы және алдын алу: қазіргі жай-күйі және болжамы»зерттеулеріне қатысу.

«Криминологиялық сипаттамасы және кісі өлтірудің алдын алу: қазіргі жағдайы және болжамы», «жаңа экономикалық жағдайдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» оқу-практикалық құралдарының, «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»Заңға түсініктеменің бірлескен авторы.

Ғылыми мүдделер саласы: қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Қазақстандағы қаржылық тергеу институтының теориялық аспектілері»тақырыбындағы ғылыми зерттеу.

 

Белгібаев Бағлан Есенбайұлы

Бас ғылыми қызметкер

Әділет аға кеңесшісі

Ғылыми-зерттеу тәжірибесі: 2023 жылдың мамырынан бастап.

Заң ғылымдарының магистрі: 2018 жылы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының магистратурасын бітірген, диссертация – магистрлік тақырып «Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері».

Жетістіктері: Қазақстан Республикасы прокуратурасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мерейтойлық, ведомстволық медальдарымен және наградаларымен марапатталған.

Ғылыми қызығушылықтары: қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу.

Ғылыми–зерттеу қызметі: «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеу.

3 ғылыми мақаласы жарық көрген.

 

Нубаева Гүлмира Ғалымқызы

Аға ғылыми қызметкер

Әділет кеңесшісі

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 12 жыл

Заң ғылымдарының кандидаты

Жетістіктері: 12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; ҚР ІІМ Алматы академиясының диссертациялық кеңесінде жедел-іздестіру қызметі мамандығы бойынша заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін бере отырып, сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстарды тергеуді криминалистикалық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы ҚК 121-бабы) тақырыбында диссертация қорғау (Алматы, 2010).

Ғылыми мүдделер саласы: қылмыстық процесс, криминалистика, сот сараптамасы және жедел-іздестіру қызметі.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

1) «Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерін тергеу әдістемесі (Қазақстан Республикасы ҚК 121-бабы бойынша)» Оқу-практикалық құралы / Г.Нубаева. – Баспа: Қазақстан Республикасы ҰҮ Әскери институтының баспаханасы. – Петропавл: 2014 ж. 150 б. (9,3 б.п.)

2) «Әскери құқық» Оқу-әдістемелік құралы баспа: Павлодар: ЭКО, 2015-294 б., бірлесіп жазған О. Ж. Сейтбеков, А. И. Митяев (18,4 б.п.)

3) Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді криминалистикалық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы ҚК 121-бабы бойынша): Монография / Г.Нубаева. – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2019. – 158 б. (9,8 б.п.)

4) Ғылыми мақалалар – 20-дан астам ғылыми мақалалар.

 

Мукатаев Талгат Маратович

Аға ғылыми қызметкер

Әділет кеңесшісі

Ғылыми-зерттеу қызметінің тәжірибесі: 2017 жылдан бастап

Жетістіктер: Қазақстан Республикасының мерейтойлық медальдарымен, Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының Құрмет грамоталарымен марапатталған. 5 ғылыми мақала жариялады.

Ғылыми қызығушылық саласы: жедел-іздестіру қызметі, прокурорлық қадағалау.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, распространяемых с помощью интернет – ресурсов и мобильных приложений» тақырыбы бойынша ведомствоаралық ғылыми зерттеудің мүшесі болып табылады.

 

Маханов Талгат Габитович

Аға ғылыми қызметкер

Әділет кеңесшісі

Білімі: жоғары «заңтану» мамандығы бойынша

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 8 жыл

Жетістіктер: SPSS пакетін пайдалана отырып кемсітушілік талдау негізінде жеке қылмыстық мінез-құлықты болжау әдістемесі, өтініштерді қарау саласындағы жағдайларды талдау әдістемесі (тең авторлықта) әзірленді.

Зерттеулерге қатысу: «Методика расчета процессуальных издержек досудебного расследования»; «О целесообразности существования института добровольных организаций осужденных в УИС Казахстана» экспресс-зерттеулер.

Бірлескен авторы «Профилактика преступности через криминологическое прогнозирование (на примере ЗКО)».

Ғылыми қызығушылық саласы: қылмыстық құқық, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстар, жаза тағайындау.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Методика расчета процессуальных издержек досудебного расследования»тақырыбына ғылыми зерттеу.