Ғылыми зерттеулерді үйлестіру және құқық қорғау қызметін жетілдіру орталығы

Жижис Станислав Альфонсасович

Орталық бастығы

Ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесі: 2019 жылдан бастап

Жетістіктері: Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен марапатталды

Ғылыми қызығушылық саласы: қылмыстық және қылмыстық процестік заңнамасы

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Формирование научно-обоснованных подходов к определению понятия «неприкосновенность частной жизни» тақырыбындағы ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының мүшесі»

 

Ануар Ержан

Бас ғылыми қызметкер

Ғылыми атағы, дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 2016 жылдан бастап

Білімі: жоғары заңгерлік

Жетістіктері:

Қазақ мемлекеттік инновациялық заң университетінің магистратурасы (2018 ж.).

Қазақстан Республикасының мерейтойлық медальдарымен, Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарының ведомстволық наградаларымен марапатталған. 3 ғылыми мақала жариялады.

Ғылыми қызығушылық саласы: қылмыстық құқық, қылмыстық-процестік заңнамасы.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Выработка научно-правовых подходов по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений, исходя из степени их общественной опасности и иных критериев» ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша авторлық ұжымның жетекшісі болып табылады.

 

Каиржанова Дина Каиркельдиевна

Жетекші ғылыми қызметкер

Ғылыми атағы, дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми – педагогикалық жұмыс тәжірибесі: 12 жыл

Білімі: жоғары заңгерлік

Жетістіктері: магистратура «Астана – Тұран» (Астана қ., 2014);

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының Алғыс хаты марапатталды;

15-тен астам мақала жариялады.

Ғылыми қызығушылық саласы: мемлекет және құқық теориясы, қылмыстық құқық, құқық қорғау саласындағы ғылыми-білім беру процесі.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Выработка научно-правовых подходов по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений, исходя из степени их общественной опасности и иных критериев» ғылыми зерттеудің мүшесі болып табылады.

 

Аймухамбетова Камиля Мурзабаевна

Аға ғылыми қызметкер

Ғылыми атағы, дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары заңгерлік

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 2016 жылдан бастап

Жетістіктері:

Орал мемлекеттік заң университетінің магистратурасы (Екатеринбург қ., 2019 ж.), ҚР нострификациялаудан өтті 2019ж.

Қазақстан Республикасы прокуратурасының ведомстволық наградаларымен марапатталған.

Ғылыми қызығушылық саласы: азаматтық құқық, еңбек құқығы, жер құқығы.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Противодействие коррупции в новых экономических условиях», «Криминологическая характеристика и профилактика убийств: современное состояние и прогноз» атты ғылыми зерттеулер тақырыптары бойынша авторлық ұжымның мүшесі болды.

 

Имангазиева Жансая Ураловна

Аға ғылыми қызметкер

Заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-зерттеу жұмысының тәжірибесі: 11 жыл

Жетістіктері: 2-дәрежелі «Прокуратура озаты» кеуде белгімен, «Үздік мемлекеттік айыптаушы», мінсіз қызмет үшін облыс прокурордың грамоталарымен марапатталған.

Диссертациялар: 12.00.09 – «Проблемы гражданского иска в уголовном процессе».

Ғылыми қызығушылық саласы: прокурорлық қадағалау, қылмыстық процесс, қылмыстық құқық, азаматтық іс жүргізу, азаматтық құқық.

Ғылыми-зерттеу қызметі: «Актуальные проблемы оценки уровня наркопотребления в Казахстане» атты ғылыми зерттеудің авторлық ұжымының мүшесі. 10 астам ғылыми мақалалардың авторы.

 

Мукашев Бауыржан Галымович

Ғылыми қызметкер

Ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесі: 2021 жылдан бастап

Ғылыми қызығушылық саласы: қылмыстық, қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару заңнамасы