п/п

Индикатор көрсеткіші (соның ішінде жүргізілген зерттеу аясында дайындалған және қолданылған материалдар) Бір бірлікке ұпай Бизнесті қорғау Қылмыстық қудалау Процестік шығындар Теріс қылықтар мен қылмыстардың ара жігін ажырату Жеке өміріне қол сұғылмаушылық Есірткі қылмысына қарсы іс қимыл
Авторлық ұжым құрамы
1.  Құқық қорғау органдарының қызметкерлері 4 4 4 4 4 4 4
2.  Мемлекеттік органдардың өкілдері 3 3 3 3 3 3
3.  Авторлық ұжымның шетелдік қатысушылары 7 7 7 7
4. Диссертация, оқу құралдары, әдістемелік ұсынымдар 20 20 20 20 20 20
5. Монография 20 20 20 20
Ғылыми мақала (бірл.):
6.  Қазақстандық басылымдарда 3 3 3
7.  ТМД елдерінің басылымдарында 4
8.  Шетелдік басылымдарда 5 5 5
9.  Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен ұсынылған басылымдарда 6 6 6 6 6 6
10. Thomson Reuters, Scopus, ҒТРИ базасына кіретін халықаралық басылымдарда 10 10
Ғылыми іс-шаралар
11. Халықаралық конференцияларға қатысу (бірл.) 3 3 3 3 3 3
12. Республикалық конференцияларға қатысу (бірл.) 2 2
13. Ғылыми зерттеулер бойынша дөңгелек үстелдерге, семинарларға қатысу (бірл.) 1 1 1
14.  Конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар және басқаларды ұйымдастыру және өткізу (бірл.) 10 10 10 10 10
15. Халықаралық сипаттағы ғылыми іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу (конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар және т.б.) (бірл.) 20 20 20 20 20 20
Практикалық ақпараттарды қолдану:
16. Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі, құқық қорғау органдары мәжілістері мен алқа мәжілістерінің материалдары 3 3 3 3
17.  Құқық қорғау органдары, ведомстволық ғылыми мекемелер мен білім беру ұйымдарының нормативтік құқықтық актілерді қолдануы туралы ақпарат 3 3 3 3 3 3 3
18.  Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет, мемлекеттік органдардың статистикалық ақпараттары 3 3 3 3 3 3 3
19.  Азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істер материалдарын талдау нәтижелері 3 3 3 3 3 3
20. Сұхбат жүргізу, ғылыми сараптама, моделдеу нәтижелерін жүргізу және қорыту 10 10 10 10 10 10
Ведомствоаралық ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу
21. Оқу процесіне (бірл.) 5 5 5 5
22. Құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне (бірл.) 20 20
23. Заңшығарушылыққа (бірл.) 20 20 20 20 20
Ұпайлардың қорытынды жиынтығы 142 132 83 95 98 110
Төмен ұпай: 15-54, Орта ұпай: 55-129, Жоғары ұпай: 130-185