Секишев Асқар Асанханұлы

Профессор

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 2 жыл 10 ай

Жүргізетін дәрістері:

 • Айыптау актісімен келіп түскен қылмыстыө іс бойынша прокурордың шешімі
 • Айыптау актісінің түзілуімен сотқа дейінгі тергеудің аяқталуы
 • Айыптау актісі сотқа дейінгі тергеудің қорытынды атқару құжаты
 • Айыптау актісін түзудің ерекшеліктері
 • Мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асыру бойынша прокурордың конституциялық өкілеттіктері
 • Мемлекеттік айыптауды қолдауға даярлық кезінде Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының нормативтік қаулыларының қолданылуы
 • Сотталушының жазадан шартты мерзімінен бұрын босатылуы немесе жазаның өтелмеген бөлігін жазаның мейлінше жеңілдеу түрімен ауыстыру туралы қолдаухатын қарау кезіндегі ерекшеліктер

Жетістіктері:

 • «2 дәрежелі «Даңқ» орденімен, Қазақстан Республикасының 5 мерейтойлық медальдарымен, Қазақстан және Беларусь Республикалары прокуратураларының, Қазақстан Республикасының Ішкі істер және Қорғаныс министрліктерінің, қаржы полициясының ведомстволық наградаларымен, Жоғары Сот Төрағасының, Ішкі істер министрінің, Қазақстан Республикасы судьялар одағының Құрмет грамоталарымен марапатталған, Қазақстан Республикасы судьялар одағының «Үш би» Құрмет белгісінің иегері.
 • Құқық қорғау органдары академиясының Құрмет тақтасына есімі жазылған.
 • Прокуратураның құрметті қызметкері.
 • Ресей Әділ сот академиясының, АҚШ Әділет департаментінің, БҰҰ Азия және Қиыр Шығыс елдері институтының, Жапонияның халықаралық әріптестік жөніндегі агенттігінің, сондай-ақ КСР Одағының прокуратураның тергеу қызметкерлерін жетілдіру институтының сертификаттарына ие.
 • Бірнеше рет Соттардың Республикалық тәртіптік-біліктілік алқасының төрағалығына сайланған, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Жоғары аттестациялық комиссиясын басқарған. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы рақымшылық мәселелері жөніндегі комиссиясының мүшесі.
 • Мемлекет басшысының Жарлығымен Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағалығына тағайындалды.
 • Қазақстан Республикасы Парламенті тарапынан Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының судьялығына сайланған.
 • Қазақстан Республикасы Президентінің өкімімен Бас прокурордың орынбасарлығына тағайындалды.
 • Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен Бас прокурордың бұйрығымен Қарағанды облысының прокуроры қызметіне тағайындалды.
 • Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 3 сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі – жоғары біліктілік шені берілген.
 • Құқық қорғау органдары академиясының Ғылыми кеңесінің, Тәлімгерлер кеңесінің «Вестник Академии правохранительных органов» ғылыми журналының редакция алқасының мүшелігіне сайланған.

Жарияланған басылымдары:

Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының кітапханасы. Қылмыстық, әкімшілік және азаматтық істердің жекелеген санаттарын қарау ерекшеліктері. Оқу-әдістемелік құрал. Авторлық ұжым. 2007.  «6 тарау. Басты сот талқылауына даярлық тәртібі».

Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының кітапханасы. 2008 жылғы 13 наурыздағы «Кәсіби мәдениет Сот жүйесіндегі құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың маңызды факторы» тақырыбындағы ғылыми-практикалық семинар материалдарының жинағы. «Сот жүйесіндегі құқық бұзушылықтардың алдын алудағы тәртіптік –біліктілік алқасының ролі» мақаласы. Алматы.

Азаматтық істер бойынша бірінші сатыдағы сотта қатысатын прокурорға заңды мәні бар фактілерді белгілеу туралы әдістемелік ұсынымдар. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы. Астана 2009. Жалпы редакция аясында.

2011 жылғы 11 қарашада өткен «Соттар тәуелсіздігі және соттар әділ үкімді жолдау кезінде: құқық қолдану практикасының мәселелері және заңнамалық реттеудің алғышарттары» тақырыбындағы конференция материалдарының жинағы. Астана.

Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты Заңнама және құқық мәселелері жөніндегі комитеті. «Соттар тәуелсіздігі қағидатын қамтамасыз етудегі прокуратура органдарының ролі туралы» тақырыбындағы мақала.

Ғылыми ізденістер кеңістігі: қылмыстық-процестік заңнама

Ғылыми-зерттеушілік қызметі: «Вестник Академии правоохранительных органов» ғылыми журналының (5) 2017) №3 санындағы «Айыптау актісі бойынша прокурордың шешімі — әділ соттың конституциялық қағидаларын қамтамасыз ету» ғылыми мақаласы.

 

 

Ағыбаев Нұрлан Жамбылович

Кафедра доценті

Ғылыми-педагогикалық тәжірибесі: 2 жыл

Оқытатын пәндері:

 • Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істерді тергеу әдістемесі
 • Азаптау туралы істерді тергеу әдістемесі

Жетістіктері:

 • «Ерен еңбегі үшін» медалімен, « Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл» мерейтойлық төсбелгісімен, «Прокуратура үздігі 2-дәрежелі» мерейтойлық төсбелгісімен, Бас Прокурордың Құрмет грамотасымен марапатталған. Жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін, жұмысқа, қызметтік борышын үлгілі орындағаны, қаржы полициясы органдарының және Қазақстан Республикасының прокуратура басшыларының бұйрықтарымен бірнеше рет марапатталған
 • 2014 жылы «Мамандығы бойынша үздік» деп танылып Бас прокуратураның пулына енгізілген
 • ЕҚЫҰ-ның, Түркияның Әділет Академиясынан және басқа да ұйымдардан алған сертификаттары бар

Жарияланымдар:

Экономикалық, қаржылық және сыбайлас жемқорлық қылмыстық істерін ашу және тергеу әдістемесі бойынша материалдар жинағы /М.Ш. Асатов, К.Ж.Байсаков, Е.Е. Турниязов, Н.Ж. Ағыбаев, Е.Т. Нұрғалиев және т. б. — Астана, 2007. — 272 с.

Ғылыми қызығушылық саласы: қылмыстық-іс жүргізу заңнамасы

Ғылыми-зерттеу қызметі:

 • Өкілеттіктерін теріс және асыра пайдалану туралы істерді тергеу бойынша әдістемелік ұсынымдар.2010 ж.
 • Парақорлык туралы істерді тергеу бойынша әдістемелік ұсынымдар. 2011 ж.

 

Кайназарова Дарига Болатовна

Доцент

кандидат юридических наук

Опыт научно-педагогической деятельности: 9 года 4 месяца

Преподаваемые дисциплины:

 • Планирование и организация досудебного расследования
 • Уголовное преследование
 • Досудебное производство по уголовному делу. Начало досудебного расследования
 • Общие условия производства досудебного расследования
 • Порядок составления уголовно-процессуальных документов
 • Порядок формирования и ведения уголовных дел
 • Подготовка и направление в суд уголовных дел

Достижения:

 • Награждена медалью МВД РК «За безупречную службу в ОВД» 1-й, 2-й и 3-й степени
 • Обладатель гранта Президента Республики Казахстан для поддержки молодых казахстанских ученых (2003 г.)
 • В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Место защиты кандидатской диссертации: КазГУ им. Аль-Фараби г. Алматы. Тема кандидатской диссертации: «Виктимологический аспект преступлений в отношении иностранных граждан в Республике Казахстан»

Публикации:

 • Правовые аспекты преступлений, совершаемых в Республики Казахстан иностранными гражданами // Закон и время. – 2001. — № 6. – С. 116 – 118.
 • Классификация потерпевших от преступлений // Сб. материалов международной научно-теоретической конференции «ХХI век: Проблемы формирования правового, демократического, светского и социального государства в Республике Казахстан». – Алматы, 2002. – С. 447 – 457.
 • Правовое положение иностранных граждан в Республике Казахстан // Фемида. – 2002. — № 9. – С. 44 – 49.
 • Проблемы изучения правового положения жертв преступлений // Сб.материалов международной научно-практической конференции посвященной 10-летию Юридического факультета Костанайского государственного университета им. Байтурсынова «Проблемы реализации норм права». – Костанай, 2002. – С. 155 – 157.
 • Сущность и основные направления виктимологической профилактики // Сб.материалов международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе». – Алматы: ООНИиРИР Академии МВД Республики Казахстан, 2003. – Ч.2. – С. 110 – 119.
 • Индивидуальная профилактическая работа с потенциальными жертвами преступления // Экономика и право Казахстана. – 2003. — № 22. – С. 49 – 53.
 • Проблемы общей профилактики жертв преступлений // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева. – 2003. — № 4 (9). – С. 107 – 110.
 • Противодействие преступности мигрантов – один из основных факторов укрепления безопасности Казахстана // Перспективы развития национального законодательства Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики на 2010 – 2020 годы: Мат-лы международ. науч.-практ. конф. – Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2010. – 588 с., С. 171 – 173.
 • Актуальные вопросы правового регулирования доследственной проверки // 20 лет Независимости Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: Мат-лы международ. науч.-практ. конф. – Караганды: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2011. Т. 1. – С. 303 – 308.
 • «Нурлы жол» — правовой путь в светлое будущее // Хабарши – Вестник Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова. – 2015. — № 3. – С. 36 – 38.
 • Гуманизация уголовного законодательства в свете послания Президента Республики Казахстан.
 • Проблемы квалификации и применения норм, регламентирующих ответственность за «пытки».
 • Криминологическая характеристика преступности, совершаемых в отношении иностранных граждан // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. – 2016. — № 3(38). – С. 101 – 103.
 • Уголовно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Казахстан // Казахский национальный Университет им. аль-Фараби. Вестник КазНУ. Серия юридическая. – 2016. — № 3(79). – С. 227 – 231.
 • Проблемы взаимодействия неправительственных организаций и правоохранительных, специальных государственных органов в период проведения антитеррористических операций // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. – 2017. — № 3/2(47). – С. 93 – 97.
 • Условия эффективного применения видеосвязи на досудебной стадии // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. – 2017. — № 6 (50). – С. 214 – 218.
 • К вопросу о совершенствовании суда с участием присяжных заседателей. Статья направлена на опубликование в Журнал «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева» рекомендованный ККСОН МОН РК.

СКОПУС:

 • The Legal Status of Consular and Diplomatic Services in the Provision of International Legal Assistance and Extradition // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). – Volume 20, Issue 1, November, 2017.
 • Правовое положение консульских и дипломатических служб при оказании международной правовой помощи и экстрадиции // Журнал правовых, этических и нормативных вопросов (Печать ISSN: 1544-0036; Интернет ISSN: 1544-0044). — Статьи в выпуске: 1, Объем: 20, Месяц: ноябрь | Год выпуска: 2017.
 • Retrospective Review of Information Technologies in the Criminal Code of Kazakhstan.
 • Ретроспектива информационных технологий в уголовном процессе Казахстана.
 • Статья принята к публикации журналом Journal of Advanced Research in Law and Economics (МБЦ Scopus) и распределена в выпуск Volume IX, Issue 5(35) Fall 2018.

Область научных интересов: уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, криминология.

Научно-исследовательская деятельность: Учебное пособие на тему: «Виктимологические аспекты преступности в отношении иностранных граждан в Республике Казахстан» подготовлено к опубликованию.

 

Калиев Аскар Абужанович

Доцент

Опыт научно-педагогической деятельности: 10 месяцев

Преподаваемые дисциплины:

 • Расследование компьютерных преступлений
 • Особенности проведения поисковых мероприятий в сети интернет

Достижения:

 • Награжден ведомственной медалью «Мінсіз қызметі үшін» 3 степени, благодарственным письмом Генерального Прокурора Республики Казахстан
 • Имеет сертификаты о повышении квалификации в сфере расследования киберпреступлений
 • Подготовлена брошюра под названием: «Интернет и дети», посвященная вопросам безопасности детей в сети интернет (направлена для использования в работе в Министерство образования и науки и территориальные органы прокуратуры)
 • Разработан учебный курс по компьютерным преступлениям для сотрудников правоохранительных органов, сформирован пул экспертов
 • Разработана концепция создания и развития учебно-практического центра правоохранительных органов по противодействию киберпреступлениям

Являлся инициатором и основным исполнителем проведения следующих научно-образовательных мероприятий:

 • круглый стол с участием международных и национальных экспертов на тему: «Киберпреступность и информационная безопасность» (2016 г.)
 • семинар-тренинг с участием Итальянских экспертов по вопросам расследования интернет — преступлений и информационной безопасности (2017 г.)
 • семинар с участием международных экспертов из Германии на тему: «Легализация преступных доходов, совершенных посредством электронных денег и виртуальных валют» (2018 г.)
 • международная научно-практическая конференция на тему: «Современные киберугрозы в условиях развития 4-ой промышленной революции» (2018 г.)

Публикации:

Статья в сборнике материалов конференции на тему: «Киберпреступность» (2017г.).

2 статьи в научном журнале «Вестник Академии правоохранительных органов при ГП РК», 2018 г.

Область научных интересов: киберпреступность, кибербезопасность, цифровая криминалистика.

Научно-исследовательская деятельность:

 • Методические рекомендации по теме: «Возможности применения инструментов сети Интернет в расследовании компьютерных преступлений (тактические аспекты)
 • Методические рекомендации по проведению тренинга «Расследование преступлений, связанных с применением информационных технологий»

Является соискателем ученой степени кандидата юридических наук в Университете прокуратуры Российской Федерации.

 

Медиев Ренат Аманкелдіұлы

Доцент

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 9 жыл 9 ай

Оқытатын пәндері:

 • Оқиға болған жерді қарауды ұйымдастыру және жалпы ережелері
 • Қазақстан Республикасында жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуді құқықтық реттеу

Жетістіктері:

 • «Мінсіз қызметі үшін» 3 дәрежелі медалімен, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің үш мерейтойлық медальдарымен, «ІІМ үздік қызметі үшін» төсбелгісімен, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің Құрмет грамотасымен марапатталған.
 • «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін иеленген.
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет конкурсына қатысу үшін ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелуі.
 • «Оқиға болған жерді виртуалды қарау: Оқу-әдістемелік кешен» авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (ЭЕМ бағдарламасы) 2017 ж. 08 желтоқсан № 2989.
 • Құқық қорғау органдары академиясының бітіруші кафедралардың кеңейтілген құрамының мүшесі болып сайланды.

Жарияланымдар:

50-ден астам жарияланған жұмыстары бар (ғылыми мақалалар, оқу құралдары, монографиялар), оның ішінде аса маңызды:

 • «Оқиға орнын қарау тактикасы» оқу фильмі мемлекеттік тілде. —Ақтөбе: Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев, 2016.
 • Жасырын тергеу әрекеттері. Оқу құралы. —Ақтөбе: Қазақстан Республикасы ІІМ М. Букенбаева, 2017. — 120 б.
 • Қазақстан Республикасы қылмыстық қудалау органдарының теориясы мен тәжірибесіндегі жасырын тергеу әрекеттері. Монография. — Ақтөбе: ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты. М. Букенбаева, 2017. — 200 б.
 • (Қылмыстық процесс, криминалистика, криминология) арнайы заң пәндерін оқытуда және қолдану қызметінде инновациялық технологияларды қолдану. Оқу-әдістемелік құрал. —Алматы: «Лантар Трейд» ЖШС, 2019. — 67 б.

Ғылыми зерттеу саласы: қылмыстық процесс, криминалистика, ЖІҚ.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

 • Қылмыстық сот ісін жүргізуде (электронды форматта)жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуді құқықтық реттеу;
 • Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қылмыстар бойынша онлайн тінту.

 

Абишев Казыбек Габдуллаевич

Старший преподаватель

Опыт научно-педагогической деятельности: 4 месяца

Преподаваемые дисциплины:

 • методика расследования дел о хищении бюджетных средств;
 • порядок рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса предусмотренных главой 13 УПК.
 • порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания и прокурора поданных лицами, защищающими свои права или представляемые права и интересы.

Достижения:

 • За достижение вышеотмеченных результатов в работе, образцовое исполнение служебного долга, неоднократно поощрялся приказами руководителей органов финансовой полиции и Генеральной прокуратуры.
 • Указом Президента Республика Казахстан №172 от 10.11.2011 года награжден юбилейной медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».
 • По итогам внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов рекомендован для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность.

Публикации: не имеется

Область научных интересов: уголовное и уголовно-процессуальное законодательство

Научно-исследовательская деятельность: не имеет

 

Ағаділов Әсет Ертайұлы

Аға оқытушы

Ғылыми-педагогикалық қызметі: 21 жыл 6 ай

Жүргізілетін пәні: дене дайындығы

Жетістіктері:

 • 2009 жылы Қазақтың спорт және туризм академиясы жанындағы мамандандырылған Кеңесте «Экономикалық қылмысты жедел іздеструшілері мен тергеушілерінің кәсіптік қолданбалы дене дайындығы» атты тақырыпта ғылыми диссертациясын қорғады. (13.00.04 – «Дене тәрбиесі, спорттық жаттығулар, сауықтыру және бейімдеу дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша).
 • Педагогика ғылымдарының кандидаты, сонымен бірге дзюдо күресіне және жепе-жек сайысы спорттарынан спорт шеберлігіне үміткер.
 • 70-ден астам жариялымы, сонымен қатар әдістемелік құралдары бар.

Жарияланымдары:

 • Кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері // Ғылыми-практикалық конференция жинағы «Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен практикасы». – Алматы: 2006. – 385-387 беттер.
 • 12-14 жастағы жас футболистердің төзімділік көрсеткіштерінің даму динамикасы // ХІV Халықаралық ғылыми конгрес «Заманауи олимпиядалық спорт және баршаға арналған спорт» – Киев; Украина, 2010. – 153-154 беттер.
 •  Дене дайындығы және арнайы дайындық сабақтарында психологиялық сапаны қалыптастыру. Білім беру: инновации және әдеп-ғұрып: Ғылыми-практикалық конференция жинағы (27 желтоқсан 2012 жыл). – Жауапты редактор Уварина Н.В. – Прага: WORLD PRESS баспасы., 2013. – 417 бет.
 • Жекпе-жек сайыстары жарыстарында күрес әдістері мен соқылардын әдіс-тәсілдерін пайдалану // Құқық қорғау қызметкерлерін дайындау және қылмысты алдын алу проблемалары Ғылыми-практикалық конференция. БР ІІМА. Минск, 3 сәуір 2015 ж. – 334 бет.

Ғылыми ізденіс бағыты: Құқық қорғау органдарының кәсіби-қолданбалы дене дайындығы.

 

Имангалиев Амангельды Бисенгалиевич

Старший преподаватель

Опыт научно-педагогической деятельности: 2 года, 5 месяцев;

Преподаваемые дисциплины:

 • Планирование оперативно-розыскных мероприятий и документирование процесса при проведении общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий. Легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
 • Объявление о признании лица подозреваемым, определение квалификации при деянии подозреваемого, постановление о квалификации деяния подозреваемого, порядок объявления подозреваемому постановления о квалификации его деяния
 • Порядок вызова, место, время и продолжительность допроса, правила производства допроса, оформление протокола допроса. Особенности допроса; свидетеля, потерпевшего, несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, подозреваемого, а также дистанционный допрос и депонирование показаний. Дополнительный и повторный допросы и особенности проведения очной ставки;
 • Таможенные уголовные правонарушения. Методика расследования преступлений связанных с экономической контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей и сборов
 • Легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
 • Порядок вызова, место, время и продолжительность допроса, правила производства допроса, оформление протокола допроса. Особенности допроса; свидетеля, потерпевшего, несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, подозреваемого, а также дистанционный допрос и депонирование показаний. Дополнительный и повторный допросы и особенности проведения очной ставки
 • — Объявление о признании лица подозреваемым, определение квалификации при деянии подозреваемого, постановление о квалификации деяния подозреваемого, порядок объявления подозреваемому постановления о квалификации его деяния

Достижения:

 • Награжден ведомственными медалями «Мінсіз қызметі үшін» 2, 3 степени, 1-ой юбилейной ведомственной медалью прокуратуры Республики Казахстан
 • На заседание Координационного Совета вносились предложения по лжепредпринимательству, поддержанные Генеральной прокуратурой РК
 • Участвовал в исследовании тем: «Противодействие коррупции в новых экономических условиях» и «Противодействие незаконному выводу капитала»
 • Подготовил комментарий к статье 16 Закона РК «О противодействии коррупции» и Типовую методику по противодействию коррупции в правоохранительных органах»
 • Написал комментарий к статье 12 Закона РК «О Прокуратуре»
 • Выступил с докладом и принял участие в международной конференции по противодействию лжередпринимательству в городе Минск Республики Беларусь

Публикации: 2 научные статьи, в т.ч. 1 в ВАК журнале Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Область научных интересов: уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ОРД и НСД.

Научно-исследовательская деятельность: разработал, согласовал в СЭР КГД и Генеральной прокуратуре алгоритм взаимодействия банков и государственных органов по противодействию незаконному выводу капитала за рубеж, легализации (отмыванию) криминального капитала..

 

Тусупбеков Елжас Тельманович

Старший преподаватель

кандидат педагогических наук, доцент

Опыт научно-педагогической деятельности: 21 год

Преподаваемые дисциплины:

 • Организация процесса управления в деятельности ПО

Достижения:

 • Награжден медалью МВД РК «За безупречную службу в ОВД» 1-й, 2-й и 3-й степени, юбилейными медалями «20 лет, 25 лет Казахстанской полиции», медалью «Ветеран МВД»
 • В сентябре 2006 года в КарГУ им. Е.А. Букетова Тусупбеков Е.Т. защитил диссертацию по специальности 13.00.08 на тему: «Подготовка слушателей учебных заведений МВД Республики Казахстан к управленческой деятельности» и в марте 2007 г., была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук

Публикации:

 • 20 научных трудов опубликованы в научно-методических сборниках института, сборниках межвузовских конференций, международных научных сборниках.

Является автором курса лекций по основам управления в ОВД.

Опубликовано авторское учебное пособие – «Теоретические основы подготовки слушателей учебных заведений МВД Республики Казахстан к управленческой деятельности», Тусупбеков Е. Т. Теория и практика информационно-технической подготовки слушателей учебных заведений МВД Республики Казахстан к управленческой деятельности: Монография. — Караганда: КА МВД РК им. Б. Бейсенова, 2014. — 115 С.

 

Жақжанов Серғазы Айдарханұлы

Оқытушы

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 1 жыл

Оқытатын пәндері:

 • Саптық дайындық
 • Атыс дайындығы

Жетістіктері:

 • «Гвардия», «қаржы полициясы органдарының үздігі» 2 дәрежелі төс белгілерімен, «қаржы полициясы академиясына 15 жыл» және «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдарына 20 жыл» мерейтойлық медальдарымен марапатталған.
 • Чехия Республикасында бітімгерлік даярлық, Астана қаласындағы жұмылдыру дайындығы нұсқаушысының курстарынан өткендігі туралы сертификаттары бар.

Ғылыми зерттеу бағыты: әскери қарудан атуды оқытудың шетелдік әдістемелерін талдау.