Оқуға қабылдау туралы бұйрық

Материалдар жариялауға  дайындалуда