Мамандығы бойынша емтихан

Мамандық бойынша емтихан 15 – 20 тамыз аралығында (шетел тілінен кемінде 30 балл алған үміткерлер жіберіледі (бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша) өткізіледі.

Емтихан білім берудің алдыңғы деңгейлеріндегі білім беру бағдарламалары көлемінде өткізіледі.

Мамандық бойынша емтиханды өткізу регламентін және оған дайындық бағдарламаларын Академия өздігінше жыл сайын айқындайды және бекітеді.

Түсу емтихандарының нәтижелері оларды өткізген күні хабарланады.

Докторантураға түсу емтиханының бағдарламалары

Программы вступительного экзамена в докторантуру