Қазақ КСР прокуроры, 1-ші сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі Сейітов Өтеген Сейітұлының (1923-1997 жж.) 95 жылдығына арналған «Прокурорлық қадағалау: тарихы, бүгінгі жағдайы және даму перспективалары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы»

Бас редактор: «Қазақстан Республикасы прокуратура органдары ардагерлер қоғамдық бірлестіктерінің Республикалық одағы» ЗТБ төрағасы Г.А. Қарақұлова.

Редакция алқасы: С.Г. Темірболатов, К.К. Рахметов, М.Т. Сүлейменова.

Конференция материалдарының жинағы үш бөлімнен тұрады: біріншісі – «Ө.С. Сеитов туралы ардагерлердің естеліктері», екіншісі – «Прокурорлық қадағалау: прокурордың тұлғасы мен этикасы», үшіншісі – «Қылмыстық процесте медиацияны қолдану аясын кеңейту». Жинақ Қазақстан Республикасының прокуратура ардагерлері мен қызметкерлерінің, қазақстандық және шетелдік ғалымдардың мақалаларын қамтиды.

Басылым құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, ғалымдар мен тәжірибелерге, магистранттар мен заң мамандықтары бойынша оқитын докторанттарға арналған.