Адам өлтіру: криминологиялық сипаттама және алдын алу проблемалары

Авторлар ұжымы: кіріспе, қорытынды-А. Ж. Жұмағали; бөлім 1 — Карипова А. Т. авторлас Сейсембаева Г. Б.; 11-бөлім — Иманғалиев Н.К. авторлардың бірі. 3-бөлім-Омаров Е.А. соавт. IV бөлім-А.Ж. Жұмағали. Сейсембаева Г. Б., V бөлім — Б. Ж. Сағымбеков VI бөлім-А. Б. Қазбекова; VII бөлім-А. Т. Кәріпова. Омаров Е. А.

Монографияда соңғы 5 жылда Қазақстанда жасалған кісі өлтіру қылмысын зерттеу нәтижелері ұсынылған. Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмасы бойынша Құқық қорғау органдары академиясы жүргізді.

Жұмыста кісі өлтірудің, оларды жасайтын адамдардың криминологиялық