SPSS пакетін қолдану арқылы дискриминантты талдау негізінде жеке қылмыстық мінез-құлықты болжау әдістемесі

Авторлар ұжымы: Қазбекова А.Б., Ахметзакиров Н.Р., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г., Әлімқұлов Н.С.

Әдістеме бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың қылмыс жасау ықтималдығын анықтауға арналған. Әдістеме АРМ, ЕРДР, Excel аналитикалық деректер базасын, өңдеу және талдау үшін SPSS (Statistical Package for Social Science) пакетті қолданады. Жеке қылмыстық тәртіпті болжау үшін IBM SPSS Statistics топтамасымен жұмыс істеу алгоритмі жасалды.

Ғылыми қызметкерлерге, оның ішінде криминологтарға, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен олардың басшыларына арналған.