Қаженов Е.Е., Қаженова А.С. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар: Оқу құралы – Алматы: Лантар Books. 2022 -133 б.

Оқу құралы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы курсының оқу жоспарына сәйкес жазылған және заң бейініндегі жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары мен докторанттары үшін арналған. Соттарды, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен адвокаттарды қызықтырады.