Нет изображения
Қорғау

Кайнар Ерболат Ержанулы

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау Академиясында Кайнар Ерболат Ержанулының (PhD) философия докторы дәрежесіне іздену бойынша «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесіндегі ұйымдасқан қылмыстылықпен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері» атты докторлық диссертациясының қорғауы болып […]

Нет изображения
Қорғау

Байгалиев Алибек Болатович

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында Әлібек Болатұлы Байғалиевтің «6D030100 – Заңтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесіне ізденуге арналған «Деонтологические основы правоохранительной деятельности прокуратуры Республики Казахстан» тақырыбындағы диссертация қорғалады. Диссертация […]

Нет изображения
Қорғау

Омаров Ербол Агбаевич

В связи с проводимым капитальным ремонтом помещения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан изменено место проведения защиты диссертации на соискание степени доктора (PhD) Омарова Ербола Агбаевича на тему: «Процессуальные и иные действия, проводимые […]

Нет изображения
Қорғау

Омаров Ербол Агбаевич

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоится защита диссертации на соискание степени доктора (PhD) Омарова Ербола Агбаевича на тему: «Процессуальные и иные действия, проводимые в порядке оказания правовой помощи в ходе досудебного […]

Нет изображения
Қорғау

Мамитова Жанат Аскаровна

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоится защита диссертации на соискание степени доктора (PhD) Мамитовой Жанат Аскаровны на тему: «Проблемы имплементации антикоррупционных конвенций в уголовное законодательство Республики Казахстан» по специальности «6D030100-Юриспруденция». Диссертация […]

Нет изображения
Қорғау

Кумарбеккызы Жания

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоится защита диссертации на соискание степени доктора (PhD) Кумарбеккызы Жании на тему: «Сыбайлас жемқорлық және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін тағайындалатын айыппұл мен мүлікті тәркілеу түріндегі […]